Norsk Gassnett sin avlesning for gassmålere
Trinn 2 : Tast inn kundenummer
Kundenummer: